MIN SIDE

Med denne funksjonalitet vil du som medlem få et verktøy som gjør at du enkelt kan administrere ditt medlemskap i Tavleforeningen, samt holde oversikt og planlagte og gjennomførte kurs og konferanser.

For alle gjennomførte arrangement vil du ha eksklusiv tilgang til dokumentasjon og presentasjoner fra arrangementet. Du vil naturligvis også ha tilgang til faktureringsinformasjon vedrørende ditt medlemskap.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å oppdatere kontaktinformasjonen på MIN SIDE og legge inn interesseområder. Det vil gi deg relevant informasjon om kurs og aktiviteter i regi av Tavleforeningen.

Gå til MIN SIDE

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker