Elektroniske skjemaer

Elektroniske skjemaer

Tavleforeningen har i første omgang utviklet Tavlesjekken og Kravspesifikasjonsskjemaet elektronisk. Det vil i løpet av året komme flere skjemaer, og vi har blant annet et innenfor sluttkontroll i bestilling.

Hvert enkelt medlem vil som en medlemsfordel, få en bruker inkludert i medlemskontingenten. Brukere utover dette, bestilles gjennom Tavleforeningen og vil bli fakturert 350 kroner per bruker. Som bruker vil du ha tilgang til alle skjemaer som vi i Tavleforeningen utvikler elektronisk. 

Brukerveiledningen er tilgjengelig på lukket område for medlemmer.

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker