Kravspesifikasjon

Tavleforeningen har nå oppdatert Kravspesifikasjons for elektrotavler i henhold til NEK 439:2013. 

Kravspesifikasjon for elektrotavler - lang utgave

Kravspesifikasjon for elektrotavler - kort utgave

Skrivbar pdf versjon - Kravspesifikasjon for elektrotavler - lang utgave

Skrivbar pdf versjon - Kravspesifikasjon for elektrotavler - kort utgave

Kravspesifikasjonsskjemaet finnes også som elektronisk skjema, og er tilgjengelig for medlemmer av Tavleforeningen på lukket område

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker