Arbeid på installerte tavler

Spørsmål: Kan tavleprodusenter utføre utvidelser, ombygging og reparasjon av elektriske tavler som er installert og blitt en del av et elektrisk anlegg?

Last ned svar
Svar:

 

Spørsmål: Kan tavleprodusenter utføre utvidelser, ombygging og reparasjon av elektriske tavler som er installert og blitt en del av et elektrisk anlegg?
Konklusjon

Ja, tavleprodusenter er ofte den best egnede virksomhet til å utføre arbeid på tavler selv om de er en del av en installasjon. Virksomheten som er ansvarlig for slikt tiltak må imidlertid tilfredsstille kravene for registrering i Elvirksomhetsregisteret, og utførende montør skal ha relevant fagbrev og spesialkunnskap for oppgaven. Person med fagbrev som tavlemontør kan således utføre arbeid i elektriske tavler som er installert i elektriske anlegg, forutsatt at vedkommende er ansatt i eller innleid av et registrert elektroforetak som oppfyller kravene til å stå registrert i Elvirksomhetsregisteret.

Referanser i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr – FEK:

FEK fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier.

FEK § 3 inneholder krav om registreringsplikt for alle foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Tavler som er installert anses for å være en del av installasjonen.

FEK § 5 krever at foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr kun skal benytte kvalifisert personell, jf. FEK §§ 6-10. Kvalifisert personell skal være fast ansatt i virksomheten eller innleid for oppgaven. Foretaket er videre ansvarlig for at faglig ansvarlig i virksomheten utøver arbeidet og er tilgjengelig innenfor normal arbeidstid.

FEK § 6 krever at den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg skal ha fagbrev som er relevant for arbeidsoppgavene. (Gjelder også arbeid i tavler som er en del av installasjonen) Ufaglærte hjelpearbeidere kan benyttes men skal være direkte fulgt opp av person med fagbrev.

FEK § 7 første ledd oppstiller minstekrav til relevant utdanning og minstekrav til 3 års relevant praksis for den som er faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg.

FEK § 7 annet ledd beskriver at tilleggskravet til person som skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til andres elektriske anlegg er at vedkommende har bestått egen prøve administrert av DSB (Elektroinstallatørprøven).

FEK § 8 oppstiller kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til reparasjon av elektrisk utstyr. Kravene kommer imidlertid ikke til gyldighet for tavler som er installert fordi de anses som en del av det elektriske anlegget.

Dato/Sign:

17.01.2017
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL