Fornyelse av tavlestandarden er på gang

Nye utgaver av NEK EN 61439-1 og 2 i løpet av 2023.

Fornyelse av tavlestandarden er på gang

NEK 439-serien har vært gjeldende standardsamling for tavler siden 2013. NEK EN 61439-1 og -2 er imidlertid gitt ut i fornyet og revidert utgave og allerede tatt i bruk i deler av Europa. NEK organiserer nå oversettelsen av disse del-standardene med tanke på at de kan gis ut på norsk i løpet av 2023 som oppdaterte elektroniske utgaver.

Tavleforeningen deltar aktivt i oversettelsesarbeidet og vil parallelt revidere vårt eksisterende kurs i tavlestandarden i løpet av 2023. I løpet av perioden vil vi også formidle informasjon om de viktigste endringene. Ny utgave av NEK EN 61439- 1 og 2 vil imidlertid ikke medføre vesentlige endringer i tavleutførelse fra norske tavleprodusenter.

Tavleforeningen beklager tidligere feilinformasjon om tidspunkt for utgivelse av nye utgaver av tavlestandarden på norsk.

 

10.12.2022
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

 

Comodo SSL