Nyttige linker

Myndigheter
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
Nkom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  
Arbeidstilsynet  

Forskrifter
Lovdata  
FEU
FEL
FEK
FSE
Forskrift om maskiner 

Forskrift om EMC (Ny kommer)

Normer/Standarder
NEK  
Standard Norge  
FAQ NEK 400  

Samarbeidende organisasjoner
Nelfo  
REN  

Fag /Utdanning
Undervisningsdirektoratet  
Gnizt  

Tidsskrifter
AMNYTT     

  Elmagasinet                         

Søsterorganisajoner
DETF Dansk Eltavleforening  
SKE Svensk Kapslad Elteknik 

Andre

elsikkerhetsportalen

 

Comodo SSL