Visjon og formål

 

Visjon

 • Tavleforeningen skal arbeide for å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje.
   

Formål

 • Arbeide for at det produseres tavler basert på ansvarlighet, dokumentert fagkompetanse og kvalitet.
 • Være en samlende faglig bransjeorganisasjon for tavlebyggere, leverandører, rådgivere og andre aktører innen prosjektering, bygging og bruk av lavspenningstavler
 • Arbeide for tavlebyggerens status som selvstendige tekniske entreprenører med viktig spesialkompetanse
 • Arbeide for økt anerkjennelse av tavlefaget og likestilling med øvrige elektrofag, samt formalisering av kvalifikasjonskrav for tavlebyggere og tavlemontører
 • Arbeide for rekruttering til bransjen og synliggjøring av tavlemontørfaget i skoleverket
 • Være en nyttig ressurs i aktivt samarbeid og fellesorgan for prinsipielle faglige avklaringer mot myndigheter, bransjeorgan og beslektede elektromiljøer
 • Arbeide for en enhetlig praksis med hensyn til forståelse av myndighetskrav og gjeldende normer
 • Aktivt påvirke utviklingen innen bransjen ved å stille krav til våre medlemmer for å bedre elsikkerheten
Comodo SSL