Modul 2 Fagkurs

Innhold 

Følgende temaer blir belyst i Modul 2:

 • Termiske forhold i tavler
 • Kortslutningsforhold i tavler
 • Lysbuer i tavler
 • Måleranlegg
 • Innvendige skiller i tavler, FORM
 • Karakteristiske data for tavler
 • Merking, verifikasjon og dokumentasjon
 • Innvendig merking, koblingsskjema
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • Rutineverifikasjon
 • Utvidelser og ombygging av eldre tavler
 • Kanalskinnesystemer
 • Plassering av tavler
 • Tavler i særskilte miljøer
 • Tavler i eksplosjonsfarlige områder, Ex

Målsetting:
Etter gjennomført kurs Modul 1 og 2 skal deltakerne ha en god teoretisk kunnskap for fremstilling til fagprøve.

Målgruppe:
Lærlinger med behov for opplæring Vg3 i bedrift samt hjelpearbeidere og montører med behov for teoretisk opplæring eller oppfrisking av kompetanse. Deltakerne må ha kompetanse tilsvarende Tavleskolen Modul 1.

 

 

Comodo SSL