Nyheter

Tavlebransjen møter motgang!

Tavlebransjen møter motgang!

DSB avviser Tavleforeningens henvendelse om formaliserte krav til kvalifikasjoner for tavleforetak og tavlemontører.
Temahefter

Temahefter

- for enklere tilgang til gode løsninger og metoder
Rekordstor oppslutning på Tavleforum

Rekordstor oppslutning på Tavleforum

Over 90 deltagere deltok på årets Tavleforum som ble holdt på Scandic Solli Hotel. Et innholdsrikt og variert program appellerte til deltakerne. Mange benyttet anledningen til faglig påfyll. En arena til å utveksle ideer og dele kunnskaper.
Tavlebarometer

Tavlebarometer

Markedsinformasjon er viktig for dynamisk utvikling av tavlevirksomheter.

Ting tar tid!

- Men Justisdepartementet bekrefter at de jobber med kvalifikasjonssaken for tavlemontører
NEK 400 Landbruk

NEK 400 Landbruk

Ny teknisk rapport/beskrivelse er utarbeidet for å høyne kvaliteten og sikkerheten i landbruksinstallasjoner utover gjeldende minimumskrav. Formålet er å øke sikkerheten, redusere livsløpskostnadene og redusere sannsynligheten for at det oppstår brann i v
Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker