Du treffer Tavleforeningen på Eliaden

Du finne oss i Hall C på stand nr.C02-25

Du treffer Tavleforeningen på Eliaden

Tavleforeningen ønsker å profilere vår spesialiserte bransje og deltar igjen på Eliaden 2018. Du finne oss i Hall C på stand nr.C02-25.


Hovedhensikten med deltakelsen er å nå målgruppene skoleelever, lærere og andre med interesse for tavlemontøryrket, med viktig informasjon og følgende målsettinger:

  • Profilering av tavlebransjen
  • Profilering av tavlemontørfaget som alternativt elektrofag
  • Informere om utdanningsveien for tavlemontør
  • Styrke rekrutering til tavlemontøryrket

Tavlefaget er en spesialisering innen elektrofag, og det kan være en utfordring å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Å ta inn lærling kan være den tryggeste og enkleste måten å rekruttere tavlemontører med fagbrev.

 

lærlingWEB

Lærlinger – fremtidens arbeidskraft


En lærling blir raskt en produktiv og lønnsom resurs for bedriften. Regjeringen har lagt til rette og stimulerer til dette med økt lærlingetilskudd og økte midler for etterutdannelse og spesialisering av lærere. Det innføres videre et krav om at tekniske entreprenører som får oppdrag i offentlige bygg, skal ha lærling, noe som også kan bli gjort gyldig for underleverandørene. Lærebedrifter får synliggjort og markedsført sin status ved bruk av en særskilt logo.

Tavleprodusenter som er godkjent lærebedrift fremgår av Tavleforeningens medlemsliste.

For videre informasjon om hvordan din bedriften enkelt kan bli en lærebedrift, ta kontakt med Opplæringskontoret for elektrofag i fylket.

Tavleforeningen håper vår deltakelsen på Eliaden 2018 blir et nyttig bidrag i vårt arbeid for formidling av informasjon til nytte for skoleelever, lærere og våre medlemsbedrifter.

09.05.2018
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker