Elsikkerheten er avhengig av kvalifikasjonskrav i alle ledd

Vi støtter Tavleforeningen i arbeidet for formalisering av kvalifikasjonskrav for tavlebransjen.

Elsikkerheten er avhengig av kvalifikasjonskrav i alle ledd

Tavleprodusentene er viktige underleverandører til installasjonsbransjen og tavlene utgjør en stadig viktigere del av et elektrisk anlegg. De er «hjertet» i enhver installasjon og skal i tillegg til viktige styrefunksjoner ivareta brann- og elsikkerheten og hindre skader på person og eiendom.


For installasjonsbransjen blir derfor tavleprodusentene mer enn en utstyrsleverandør.
Som el-entreprenør er vi i Smart Elektro bevisste på vårt ansvar for installasjonen i sin helhet. Vi er avhengig av at tavler skreddersys for den installasjonen de skal inn i. Vi må derfor ha faglig tillit til tavlebransjen og til at hver aktuelle tavleleverandør har tilstrekkelig generell elektrokompetanse og tavlerelatert spesialkompetanse.


Men el-entreprenørenes ansvarsbevissthet kan ikke alene holde tavlebransjen seriøs. Forskriftsmessige kvalifikasjonskrav for tavleforetak og personell er nødvendig for å kvalitetssikre tavlenes utførelse i samsvar med krevende anleggsbeskrivelser, forskriftskrav og normer. En registreringsordning vil også være til stor nytte for at myndighetene skal kunne opprettholde tilstrekkelig tilsyn med tavleprodusentene som viktig elektrobransje.


Det kan ikke være rom for udokumentert kompetanse i tavlebransjen. I våre oppdrag med store komplekse installasjoner kan vi ikke risikere at laveste tavletilbud er billigst på grunn av manglende spesialkompetanse og seriøsitet hos en tavleprodusent. En feilfri installasjon krever dokumenterte kvalifikasjoner i alle ledd.


Vi støtter Tavleforeningen i arbeidet for formalisering av kvalifikasjonskrav for tavlebransjen. Handler du av oss skal du være trygg på elsikkerheten!

 

thor bergli 320x480

Thor Bergli
Daglig leder

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker