Hvert spørsmål løfter bransjen…

Har du spørsmål til oss? Bare spør! Svar kommer!

Hvert spørsmål løfter bransjen…


Har du spørsmål om riktig utførelse av tavler?
Lurer du på hvordan normene egentlig skal forstås?
Er du i konflikt med din oppdragsgiver om utførelse av tavler?

Bare spør!
Svar kommer!

Tavleforeningen er et knutepunkt og et ressurssenter for den bransjen du er del av. Vi vet at det ikke alltid er enkelt å få de rette svarene fra myndighetene eller normkomitene. Derfor har vi opprettet en svartjeneste for avklaring av tavlerelaterte problemstillinger.

 

Med et stort kontaktnett og med allsidig erfaring fra kursvirksomheten er vi godt rustet til gi deg faglig begrunnet svar med referanse til aktuell fagteori og gjeldende regelverk.

Et fagpanel ledet av undertegnede står parat til utarbeide raske svar på problemstillinger innen prosjektering, verifikasjon eller praktiske løsninger i tavler.

Spørsmål av generell karakter vil bli lagt ut på FAQ-spalten på Tavleforeningens FAQ-sider slik at andre kan dra nytte av faglige oppklaringer. På denne måten bidrar vi alle til ensartet forståelse og praksis i forhold til regelverket og unngår sikkerhetsmessige forskjeller i tilbudsfasen til tross for at løsningene kan variere noe.

Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker