Tavleforeningen + AMNYTT

Tavleforeningen har inngått samarbeidsavtale med AMNYTT

Tavleforeningen + AMNYTT

 

Tavleforeningen har inngått avtale med AMNYTT om samarbeid for å fremme tavlefagets posisjon og bransjens faglige kvalitet.

Avtalen omhandler redaksjonelt samarbeid, informasjonsformidling og annonsering. Foreningen vil nå profilere seg på en fast dobbeltside i hver utgave av AMNYTT gjennom faglige artikler, informasjon, prosjektomtaler og annonsering. I tillegg blir vårt nyttige og akturelle kurstilbud annonsert fortløpende i AMNYTTs kurskalender.

LES SISTE NUMMER AV AMNYTT HER

(Informasjon om samarbeidsavtalen finner du på s. 62-63)

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker