Tavlemontører på løpende bånd

Nyopprettet prøvestasjon for tavlemontører hos ELFOB

Torsdag 17.januar besto nok en tavlemontør- fagprøven hos ELFOB.

ELFOB har i lang tid tilbudt opplæring innen tavlemontørfaget. Siden høsten 2017 tilbyr opplæringskontoret i tillegg at lærlinger tar fagprøven i en nyopprettet prøvestasjon i egne lokaler. 5 kandidater tok fagbrev i ELFOBs prøvestasjon høsten 2017 og 5 nye lærlinger står allerede kø for å ta fagprøven i løpet av vinteren 2018.

Tavleforeninger besøkte ELFOB i uke 3 for å møte Stian H. Johannessen som var godt i gang med sin fagprøve i nyopprettet prøvestasjon. Stian har gjennomgått Vg1 og Vg2 ved Rosthaug videregående skole og avsluttet nå sin læretid hos Conel AS etter bestått fagprøve som tavlemontør hos ELFOB. Stian var svært fornøyd med å kunne ta fagprøven i en godt tilrettelagt prøvestasjon utenfor lærebedriftens travle hverdag. Her står han uforstyrret i eget prøverom, vegg i vegg med flere andre kandidater som er i gang med sine fagprøver for å bli elektrikere.

StianH.Johannessen

Lærling Stian H. Johannessen tar fagprøve som tavlemontør.

ELFOB gir høy prioritet også til tavlemontørfaget. De driver informasjonsarbeid i de videregående skolene og profilerer tavlemontørfaget som et attraktivt alternativ innen elektrofagene. De tilbyr opplæring i Vg3 Tavlemontør, og når ytelsen nå er komplettert ved å tilby gjennomføring av fagprøven som tavlemontør i egne lokaler, blir dette en løsning som våre medlemsbedrifter i stor grad vil ha fordeler av å benytte.

ELFOB

Prøvestasjon for tavlemontører hos ELFOB

Sabine

Sabine Lutterbach

Opplæringskonsulent Sabine Lutterbach viser til god tilbakemelding fra ELFOBs medlemsbedrifter. Prøvenemda verdsetter også fordelene ved at fagprøven lages av nemda og at den gjennomføres uten medvirkning av kollegaer i uforstyrrede lokaler hos ELFOB.

ELFOB, El-fagenes opplæringskontor Buskerud, er godkjent opplæringskontor innen elektrofagene. Godkjenningen er gitt av fylkene Buskerud, Vestfold, Oppland, Akershus, Oslo og Hedmark.
Som godkjent lærebedrift tegner ELFOB lærekontrakter i blant andre følgende fag:

  • Elektriker
  • Energimontør
  • Automatisering
  • Tavlemontør
  • Elektroreparatør
  • Kulde- og varmepumpemontør
  • Telekommunikasjonsmontør

ELFOB er eid av sine ca. 150 medlemsbedrifter og administrerer ca. 400 lærekontrakter. De er medlem i Tavleforeningen og vi ser frem til videre godt samarbeid om rekruttering til tavlebransjen.

 

 

Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker