Referanser

Følgende bedrifter har gjennomført Modul 1 og 2 siden november 2012: 

  • Cooper Hernis
  • IMS Automasjon AS
  • MCS Elektrotavler
  • Opplæringskontoret i Austevoll
  • Profitek Elektrotavler
  • Stevid Elektro AS
  • Tavlebyggern

 

 

 

 

 

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker