Modul 1 Grunnkurs

Innhold 
Følgende temaer blir belyst:

  • Elektrotavler
  • Utdanningsløp
  • Direktiver, forskrifter og normer
  • Elektriske størrelser og nettsystemer
  • Komponenter
  • Koblingsteknikk
  • Skjemateknikk
  • Oppbygging av tavle

Målsetting: 
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha god teoretisk basiskunnskap for videre praktisk opplæring i bedrift og være godt rustet til å gjennomgå Tavleskolen Modul 2.

Målgruppe:
For de nyansatte / lærling/ hjelpearbeidere….., prinsipielt en person uten kompetanse innen tavleproduksjon som skal kunne montere tavler etter anvisning.mgå Tavleskolen Modul 2.Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker