Modul 3 Prosjektering

Tavleskolen Modul 3 annonseres og holdes som åpent kurs for deltakere fra forskjellige bedrifter på linje med Tavleforeningens øvrige kurstilbud. Målet med Modul 3 er å gi målgruppen teoretisk kunnskap for å ta selvstendige avgjørelser som innvirker på tavlens oppbygging, dimensjonering og funksjon samt for å ta ansvar for at tavlen er verifiserbar i henhold til gjeldene forskrifter og normer.
Modul 3 er et 2-delt kursopplegg, Del A og B, med en total varighet på 5 dager. Del A arrangeres over 2 dager etter hverandre mens Del B arrangeres over 3 nye dager.

INNHOLD:

Dag 1 - Modul 3A
- Saksbehandlerens administrative oppgaver
- NEK 439 - Krav, dimensjonering, verifikasjon

Dag 2
- Gjennomgang av viktige relevante tekniske forhold

Dag 3 - Modul 3B
- Gjennomgang av en praktisk case fra prosjektering til sluttkontroll og dokumentasjon

Dag 4
- Gjennomgang av en praktisk case forts.

Dag 5
- Gruppeoppgave fra tilbud til FAT


Målsetting
Kurset skal gi tilstrekkelig opplæring for arbeidsoppgaver og ansvar som til daglig kreves i jobben som prosjekterende saksbehandler for små eller store tavleprosjekter.

Målgruppe
Kurset retter seg hovedsakelig mot elektrofagfolk med ansvar for prosjektering av tavler som:

  • Prosjekterende saksbehandlere hos tavlefabrikanter
  • Saksbehandlere med ansvar for kalkulasjon og tilbudsutarbeidelse
  • Prosjekterende elektrofagfolk i industribedrifter
  • Prosjekterende hos el-entreprenører med ansvar for tavleprosjektering
  • Tavlemontører med bas-funksjon 
  • Konsulenter med ansvar for prosjektering av tavler.
Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker