Priser/kostnader

Bedriftsinterne kurs:
Pris per modul (maks 15 personer) er for medlemmer av Tavleforeningen kr. 20.000,- og kr. 25.000,- for ikke medlemmer.

I tillegg kommer kostnader forbundet med kurskompendier på ca. 500,- kroner per stk, samt eventuelt utgifter til overnatting for foreleser. Reisekostnader er inkludert i prisen.

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker