Markedsbarometer

Som bransjeforening for tavlebyggere og tavlerelaterte interessegrupper har vi et ansvar og et ønske om å kartlegge tavlemarkedets størrelse og utvikling over tid. Et statistikkmaterialet vil være nyttig underlag for interne beslutninger, videreutvikling og strategiske endringer i tavlebedriftene samtidig som utstyrsleverandørene får et hjelpemiddel for sin markedsvirksomhet. Statistikkene vil bygge på rapportering fra medlemmene vedrørende omsetning, budsjettering og utviklingstrender.

Utvikling av Tavlebarometeret er under arbeid og vi oppfordrer medlemmene til lojalt å bidra med rapportering iht forespørsler.

 

Comodo SSL