Rådgivning

Til daglig møter tavlebyggere stadig nye utfordringer og problemstillinger hvor du vil trenge et svar, et godt råd eller en veiledning for å komme videre. Vi har som ambisjon å bistå med faglige avklaringer og veiledning for din videreutvikling i tavlebransjen.

  • Faglig råd / svar-tjeneste
    Mange leter etter rette instans for et klart svar og et godt råd. Myndighetene og elektromiljøet for øvrig har ikke organisert denne tjenesten for tavlebyggere eller andre med tavlerelaterte problemstillinger. Som medlem er du alltid velkommen til å fremme dine spørsmål til Tavleforeningen som en nøytral instans men som står på medlemmenes side. Ved behov behandles spørsmål og problemstillinger av et oppnevnt fagpanel før et samordnet svar og resonnement kan formidles. 

Svartjenesten over telefon eller pr. e-post er kostnadsfri.

Ved konsultasjon i møte eller besøk i din bedrift, påløper reisekostnader og en gunstig medlemspris som timegodtgjørelse.

Comodo SSL