Tavleforeningens årsmøte 28. april ble gjennomført digitalt/elektronisk

Tavleforeningen takker dere som deltok på årsmøtet og dere som avla stemme ved hjelp av den digitale protokollen.

Tavleforeningens årsmøte 28. april ble gjennomført digitalt/elektronisk

Etter Etter valget har Tavleforeningens styre følgende sammensetning:

Styreleder Jørgen H. Walter, Cowi AS på valg i 2022
Styremedlem Asle Arnestad, Eid Elektro AS på valg i 2022
Styremedlem Tommy-Andrè Storøy, Elektrisk Byrå AS på valg i 2022
Styremedlem Torgeir Andersen, Schneider Electric Norge AS på valg i 2022
Styremedlem Hallgeir Haga, MCS Elektrotavler AS på valg i 2021
Styremedlem Kjell Ytterdal, Micro Matic Norge AS på valg i 2021
Varamedlem Jøran Sørensen, Tromsø Elektromekaniske AS på valg i 2021
Varamedlem Peter Le, ABB på valg i 2021

Les protokollen fra årsmøtet her

Last ned årsmøtedokumentasjon.

Comodo SSL