Kvalitetsstyringsverktøy

Som medlem kan du ta i bruk Tavleforeningens bransje-mal for dokumentert kvalitetsstyring i din bedrift!

Etter vel gjennomført pilotprosjekt er Tavleforeningens bransje-mal for kvalitetsstyring tilgjengelig for medlemmene. Vi har nå gleden av å tilby en system-mal for tilpassing til og implementering i egen bedrift. KS-malen gir en rask starthjelp for innføring av dokumenterte rutiner og er en rasjonell og rimelig inngangsbillett til en eventuell fremtidig sertifiseringsprosess.

 

Det er minst to grunner til at en tavlefabrikant som elektrovirksomhet bør innføre et KS-system:

  • Det ligger nye muligheter i nye markeder, og kunder stiller strengere krav til sine samarbeidspartnere og prioriterer ISO-sertifiserte leverandører.
  • Gode dokumenterte prosesser i virksomheten virker motiverende og gir en morsommere og lettere hverdag for ansatte, økt effektivitet og en forbedret kundeopplevelse.

Tavleforeningen anbefaler og oppfordrer sine tavlefabrikant-medlemmer å ta KS-malen i bruk og innføre et sertifiserbart styringssystem i egen bedrift.

Dagens versjon er verifisert i samsvar med kavene i ISO 9001:2008. Det planlegges oppgradering iht ISO 9001:2015. ISO-sertifisering etter oktober 2018 skal gjennomføres iht 2015-utgaven.

KS-malen er en lønnsom og rasjonell vei mot målet. For en pris på kr. 15.000,- mottar du KS-malen som en verdikjede i Excell format, inkludert ev dags konsulenthjelp for presentasjon, innføring og oppstart.


For videre informasjon eller bestilling, ta kontakt med Tavleforeningen!

Comodo SSL