Tavlehåndboka

Tavleforeningen har fra første stund, siden 20 år tilbake, vært opptatt av å arbeide for økt profesjonalitet og fagkompetanse i tavlebransjen. Det har vært Tavleforeningens hovedoppgave å tilby kurs og hjelpemidler for sine medlemmer og andre aktører i tavlebransjen, og i 2003 kunne vi i samarbeid med Elforlaget presentere første utgave av Tavlehåndboka, forfattet av Ole Ugelstad.

Men om strøm, spenning og Ohms lov består, kommer stadig nye normer og retningslinjer som påvirker tavlefaget fremover i tid. Etter at ny tavlenorm NEK 439:2013 ble gjort gjeldene, var det derfor på høy tid å kunne presentere første utgave av ny Tavlehåndbok fra Elforlaget. Boka ble forfattet og redigert av en redaksjonsgruppe oppnevnt av Tavleforeningen. En oppdatert 3. utgave er tilgjengelig fra oktober 2019.

Tavlehåndboka er ment som tavlemontørens daglige hjelpemiddel for fagmessig og dokumentert utførelse av eltavler enten montasjen utføres hos en tavlefabrikant eller ute på anlegg i næringsbygg, industri, offshore eller på skip. Den kan anvendes for bygging av nye tavler, men fungerer også som veiledende hjelpemiddel ved utvidelser, ombygging og vedlikehold. I tillegg gir Tavlehåndboka veiledning om krav til verifikasjon, sluttkontroll og dokumentasjon av eltavler.

Tavlehåndboka har en oversiktlig innholdsfortegnelse med mange underpunkter for enkelt oppslag av detaljer innen tavlefaget. Alle avsnittene inneholder relevant elektrofaglig teori, veiledning for løsninger samt referanser og henvisninger for videre oppslag i aktuelle forskrifter om normer.
Enten man er faglært eller ufaglært vil tavlemontører daglig ha behov for kunnskap om sikkerhetskrav, løsningsalternativer, arbeidsmetoder og veiledning om verifikasjon i samsvar med relevante normer.

Tavlehåndbok er et uunnværlig hjelpemiddel for prosjekterende, tavlemontører, lærlinger og installatører som velger å produsere enklere tavler i eget verksted eller ute på anlegg.

Nye medlemmer av Tavleforeningen får du tilsendt et eksemplar av Tavlehåndboka kostnadsfritt. Vi har inngått en avtale med Elforlaget, slik at du som medlem kan kjøpe boka til NELFOs medlemspris. Boka bestilles hos Nelfobutikken 
Husk å informere hvis du er medlem av Tavleforeningen.

 

24.10.2019
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.