28.05.2021:

Frakoblingsutstyr for nettforsyning til hovedtavlen

Spørsmål: Kan 3-polt bryter benyttes i hovedtavlen som overstrømsvern og frakoblingsutstyr i inngående TN-nett forsyning?

Last ned svar


14.05.2021:

Flere strømkilder i parallell

Spørsmål:
Hvilke krav og prinsippløsninger beskriver NEK 400:2018 og Tolkning 11 når fordelinger forsynes fra mer enn én strømkilde i parallell, og hva betyr dette for utforming av fordelingstavler?

Last ned svar

Skisse 1 Hovedtavle med én strømkilde
Skisse 2.1 Hovedtavle med to interne strømkilder
Skisse 2.2 Hovedtavle med en intern strømkilde i tillegg til eksternt forsyningsnett, inntaksmetode B
Skisse 2.3 Hovedtavle med en intern strømkilde i tillegg til eksternt forsyningsnett, inntaksmetode C
Skisse 3 Hovedtavle med 2 interne strømkilder og Bus Tie Breaker
Skisse 4 Hovedtavle med 2 interne strømkilder, Bus Tie Breaker, 3-pol bryter for innkobling ved synkronisering og 4-pol lastbryter for frakobling

Link til Tolkning 11 av NEK av NEK 400:2018: NEK4002018TOL22.pdf


12.03.2020:

Spørsmål: Kan tavlerom ha sprinkleranlegg, og hvilke konsekvens vil eventuelt sprinkleranlegg ha for utførelsen av tavlene og tavlerommet?

Last ned svar


Énpolt koblingsutstyr

Spørsmål: Kan énpolt koblingsutstyr benyttes for å etterkomme krav om frakobling av alle strømførende ledere?

Last ned svar


Krav til frakobling av N-leder

Spørsmål:

I NEK 400:2018 5-53 537.2.1.1 er formulering om frakobling av N-leder endret i forhold til samme avsnitt i NEK 400:2014.
I NEK 400:2014 er kravet: «Nøytralleder skal frakobles samtidig med faselederne».
I NEK 400:2018 er kravet: «Når nøytralleder frakobles, skal den frakobles samtidig med faselederne».

Medfører denne endringen noen endringer i praksis for tavleprodusenter?

Last ned svar


Comodo SSL