Énpolt koblingsutstyr

Spørsmål: Kan énpolt koblingsutstyr benyttes for å etterkomme krav om frakobling av alle strømførende ledere?

Last ned svar


Krav til frakobling av N-leder

Spørsmål:

I NEK 400:2018 5-53 537.2.1.1 er formulering om frakobling av N-leder endret i forhold til samme avsnitt i NEK 400:2014.
I NEK 400:2014 er kravet: «Nøytralleder skal frakobles samtidig med faselederne».
I NEK 400:2018 er kravet: «Når nøytralleder frakobles, skal den frakobles samtidig med faselederne».

Medfører denne endringen noen endringer i praksis for tavleprodusenter?

Last ned svar