Praktiske daglige verktøy er en prioritert oppgave for Tavleforeningen. Vi ser behovene, lytter til ønskene og utvikler bransjenyttige verktøy for tavlebyggere, installatører, konsulenter, tilsynspersonell og byggeiere.

Kravspesifikasjon
Skjema for kravspesifikasjon av tavler er utarbeidet i to versjoner
Kort utgave for små, mellomstore og enkle tavler for fordeling og styring i bolig- og næringsbygg
Lang utgave for større og mer kompliserte tavler for industri, sykehus, flyplasser ol
Skjemaene fungerer som sjekklister for hvilke krav og løsninger som må avklares med kunde.
Benytt skjemaene for å kommunisere hvilke brukerkrav det skal tas hensyn til og detaljløsningene i den tavlen du prosjekterer og tilbyr.

Last ned skjemaene

Tavlesjekken
Vedlikehold over tid er ofte forsømt i norske tavleanlegg. I tillegg blir tavler bygget om og utvidet ukritisk og uten at kvalifiserte vurderinger gjøres i forkant. Regelverket gir svært få føringer for hvordan man skal forholde seg ved utvidelser og ombygging av eldre tavler. DSB har imidlertid gitt noen retningsgivende føringer for vedlikehold, utvidelser og ombygging av elektriske installasjoner generelt. I tillegg har er det gitt en bestemmelse i NEK 400-8-810 om at det ved utvidelser og ombygging av tavler skal gjennomføres en dokumentert risikovurdering.
«Tavlesjekken» er en sjekkliste for faglig gjennomgang av eldre tavler og vil fungere utmerket som en dokumentert risikovurdering.
Som medlem får du også tilgang til Håndbok for bruk av sjekklisten.

Les mer og last ned 

Tavlehåndbok
Som ny medlem får du tilsendt et eksemplar av Tavlehåndboka. Øvrige eksemplarer leveres til redusert pris for medlemmer. Tavlehåndboka er et nyttig daglig hjelpemiddel for saksbehandlere og tavlemontører og bør være et personlig verktøy for alle.

Les mer og bestill 
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.