MELD DEG INN HER

Tavleforeningen er en aktiv og målrettet forening som ønsker å påvirke utviklingen innen el-bransjen. Forening skal ha en medlemsstruktur som gjenspeiler det som er definert som foreningens målgruppe.

Medlemskap i Tavleforeningen kan kun tegnes som bedriftsmedlem og medlemskontingent for 2024 er kr. 8350,-

Skoleverket ønskes velkommen til gratis medlemskap! Les mer

Målgruppe:

  • Firmaer som har bygging av lavspenningstavler som sitt forretningsområde
  • Utstyrsleverandører
  • Rådgivende ingeniører
  • Brukere
  • Myndigheter
  • Testlabratorium, forskning og utdanning
  • Interesseorganisasjoner
  • Skoleverket


Tavleforeningen arbeider for å gi medlemmene fordeler utover faglig utvikling og nettverk, ved å utvikle tilbud som er med på øke fagmiljøenes og den enkeltes kompetanse.

MEDLEMSFORDELER
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.