Medlemskap

Tavleforeningen er en aktiv og målrettet forening som ønsker å påvirke utviklingen innen el-bransjen. Forening skal ha en medlemsstruktur som gjenspeiler det som er definert som foreningens målgruppe.

Medlemskap i Tavleforeningen kan kun tegnes som bedriftsmedlem og medlemskontingent for 2022 er kr. 7600,-

Skoleverket ønskes velkommen til gratis medlemskap!  Les mer

Målgruppe:


Tavleforeningen arbeider for å gi medlemmene fordeler utover faglig utvikling og nettverk, ved å utvikle tilbud som er med på øke fagmiljøenes og den enkeltes kompetanse.

MEDLEMSFORDELER