Nyheter

Hva skjer’a ?

Hva skjer’a ?

Forskrifter og normer er alltid i en revisjonsprosess, men det tar noen år før nye utgaver foreligger.
Comodo SSL