Nyheter

NEK 400 Landbruk

NEK 400 Landbruk

Ny teknisk rapport/beskrivelse er utarbeidet for å høyne kvaliteten og sikkerheten i landbruksinstallasjoner utover gjeldende minimumskrav. Formålet er å øke sikkerheten, redusere livsløpskostnadene og redusere sannsynligheten for at det oppstår brann i v
Tavlebransjen møter motgang!

Tavlebransjen møter motgang!

DSB avviser Tavleforeningens henvendelse om formaliserte krav til kvalifikasjoner for tavleforetak og tavlemontører.
Rekordstor oppslutning på Tavleforum

Rekordstor oppslutning på Tavleforum

Over 90 deltagere deltok på årets Tavleforum som ble holdt på Scandic Solli Hotel. Et innholdsrikt og variert program appellerte til deltakerne. Mange benyttet anledningen til faglig påfyll. En arena til å utveksle ideer og dele kunnskaper.
Tavlebarometer

Tavlebarometer

Markedsinformasjon er viktig for dynamisk utvikling av tavlevirksomheter.
NEK 399-1 vedrører også tavlefabrikanter

NEK 399-1 vedrører også tavlefabrikanter

Nye reviderte REN blad 4100 har kommet med gode illustrasjoner som viser prinsipper og eksempler på plassering og utførelse av tilknytningspunkt og distribusjon av el- og ekomnett i boliger.
Comodo SSL