En godkjent eltavleprodusent tilfredsstiller markedets forventninger til faglige kvalifikasjoner.

For at eltavleprodusenter skal fremstå som en leverandørgruppe med forsvarlige og likeverdige kvalifikasjoner, faglig forståelse og tjenestetilbud, har eltavlebransjen behov for tillit, og markedene har behov for sikkerhet og trygghet ved valg av tavleleverandør.

I mangel av forskriftsbelagte kvalifikasjonskrav ønsker tavlebransjen å bekrefte sin seriøsitet ved å synliggjøre kvalifikasjoner og lovlydighet gjennom en godkjenningsordning basert på definerte og nødvendige kvalifikasjonskrav som en bransjestandard.

Tavleforeningens visjon er å arbeide for å skape en anerkjent og selvstendig eltavlebransje basert på dokumentert fagkompetanse. Foreningen har derfor, på vegne av tavlebransjen, tatt initiativ til å definere bransjens kvalifikasjonskrav og å etablere en frivillig godkjenningsordning i samarbeid med Norsk Sertifisering AS som en nøytral part i verifikasjonsprosessen.

 

Godkjent eltavleprodusent

En godkjent eltavleprodusent tilfredsstiller markedets forventninger til faglige kvalifikasjoner. Virksomhetene har styringssystemer og dokumenterte rutiner for tavleproduksjon i samsvar med gjeldene forskrifter og standarder. En godkjent tavleprodusent har en kvalifisert faglig ansvarlig, et forsvarlig antall montører med fagbrev, rutiner for formell verifikasjon av tavlenes samsvar med gjeldende standarder, i tillegg til seriøse holdninger til HMS og lovlydig forretningsdrift.

En egen logo for Godkjent eltavleprodusent skal bli et merket for:

  • Kvalifisert faglig ledelse
  • Forsvarlig antall montører med fagbrev
  • Seriøsitet og etterfølgelse av administrative myndighetskrav
  • Dokumentert og spesialisert fagkompetanse for utførelse i samsvar med regelverk

Godkjenningsordningen for eltavleprodusenter ferdigstilles i løpet av sommeren 2024 og iverksettes utover høsten. Tavleforeningen ser frem til at virksomheter som har tavleproduksjon som eget forretningsområde slutter opp om ordningen og søker godkjenning når ordningen lanseres. Tavleforeningen og Norsk Sertifisering vil løpende bidra med vider kunngjøringer, informasjon og markedsføring .

 

14.06.2014

Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
Tavleforeningen

 

tavleprodusent
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.