CPR – ny byggvareforordning har trådt i kraft

…. men gjelder den for tavleprodusenten?

Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers ytelse skal uttrykkes med hensyn til deres vesentlige egenskaper og for anvendelsen av CE-merking på disse varene.

Byggvareforordningen med de nye kravene til brannklassifisering omfatter kabler for fast installasjon i bygg og byggverk.

 

kabel1

Kravene omfatter ikke kabler og ledere (eks. PN, RK...) for bruk i tavler eller annet elektrisk utstyr. Hvis imidlertid disse lederne legges i fast opplegg ut i bygget på kabelbro eller kanal, vil nye krav til klassifisering og CE-merking gjelde.

Hensikten med CPR (Construction Product Regulation) er å danne en europeisk standard, som har til formål å skape en felles klassifisering av kablers yteevne under en eventuell brann og standardiserte testmetoder.

Byggevareforordningen er implementert i Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, og trådte i kraft 1. januar 2014.

I henhold til byggevareforordningen, skal kabler som benyttes for fast installasjon i bygg og byggverk være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper. Kabler som omsettes første gang (plasseres i markedet) av produsenter og importører etter 1. juli 2017, skal være klassifisert i henhold til forordningens krav, hvilket innebærer at kabler skal klassifiseres i henhold til klassene definert i NS-EN 13501-6. Klassifiseringen innebærer at anvendelse av kabler ikke lenger kun kan baseres på samsvar med relevante NEK EN normer, men må tilfredsstille klassifiseringskravene i NS-EN 13501-6.

Endringer i NEK 400:2014
NEK 400:2014 har mange henvisninger til normer som skal tilfredsstilles. De nye kravene til kabel i bygg medfører at enkelte slike henvisninger ikke lenger er riktige. Det er derfor utarbeidet et endringsdokument for NEK 400:2014 som gjelder fra 01.07.2017 og som sørger for at normsamlingen blir tilpasset de nye kravene til klassifisering av kabler i henhold til NS-EN 13501-6.

kabel2

Klikk her for å lese endringsdokumentet

 

06.04.2017
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL