Digitalt kurs: Tilsyn og vurdering av eltavler

13.-14. september. Et nyttig og viktig supplement til generell elektrokompetanse og annen opplæring for tilsyn og vurdering av elektriske anlegg.

Digitalt kurs: Tilsyn og vurdering av eltavler

13.-14. september. Et nyttig og viktig supplement til generell elektrokompetanse og annen opplæring for tilsyn og vurdering av elektriske anlegg.

Les mer og meld deg på her!

Tilsyn, vurdering og vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for elsikkerheten. Her har anleggseierne og tilsynsmyndighetene et viktig ansvar og det er behov for kvalifisert fagpersonell for gjennomføring av tilstandskontroller og vurderinger. Forskrifter og normer gir føringer for hvilke kompetanse fagpersonell skal ha og hvilke metoder og kontrollpunkter som gjelder.

Dette nyttige og populære kurset legger vekt på regelverk og kritiske faktorer for sikkerheten i tavler. I tillegg presenteres en sjekkliste, «Tavlesjekken», med kontrollpunkter for systematisk gjennomgang og vurdering av kritiske faktorer angående sikkerheten i tavlen. Sjekklisten systematiserer eventuelle avvik som klassifiseres med tilstandsgrader iht. NS3424. Det stilles også til rådighet en Håndbok for praktisk bruk av sjekklisten og nærmere forklaring av kontrollpunktene.

Kurset passer spesielt godt for:

  • Elsikkerhetskontrollører
  • DLE – Det lokale eltilsyn
  • Elektropersonell i næringsvirksomhet
  • Elektropersonell i bygningsforvaltning
  • Rådgivende ingeniører elektro
  • Installatører
  • Tavleprodusenter

Se hele kursoversikten her

Comodo SSL