Endelig!

Tavlefaget, et stadig viktigere elektrofag, men først nå får faget sin egen lærebok.

Endelig!

Tavlefaget har vært underlagt lærlingeordningen i mer enn 45 år. Faget har hatt en rivende utvikling, og siste 20 år har Tavleforeningen bidratt til å etablere en selvstendig og anerkjent tavlebransje basert på dokumentert fagkompetanse.


Til tross for et ensrettet fokus på elektrokunnskap og inngående kjennskap til regelverket, har nok opplæring av lærlinger i bedrift vært svært variert og forskjellig. Opplæringskontorene, lærebedriftene og prøvenemdene har på grunn av manglende generelle faglige føringer hatt forskjeller i opplæringens innhold. De siste årene har Tavleforeningen i samarbeid med sine medlemmer definert lærlingenes grunnleggende behov ved utvikling av Tavleskolen som i mange år har vært til hjelp for lærebedriftene som har ansvar for opplæring. En viktig grunn til ulikhetene er at faget i alle år har manglet en lærebok for opplæring i bedrift Vg3. Utdanningsdirektoratet har en ordning for smale fag, herunder yrkesfag, som ikke har lærebok og bevilger penger til å utvikle manglende lærebøker.

I samarbeid med Tavleforeningen ble følgende arbeidsgruppe oppnevnt som forfattere og konsulenter for prosjektet, og som i disse dager er i ferd med å legge siste hånd på verket: Per Rapstad (Aura Electric AS), Kjell Ytterdal (Micro Matric Norge AS), Stein Kristiansen (Kristiansen Automasjon AS) og Hans-Petter Nybakk (Tavleforeningen).

 

Tavlemontøren1

Elforlaget (Nelfo) fikk oppdraget å utvikle: TAVLEMONTØREN
Lærebok for tavlemontørfaget Vg3

 

«Tavlemontøren» er en lærebok hovedsakelig beregnet for Vg3 / opplæring i bedrift eller i skole. I tillegg til å være en lærebok for tavlemontører under utdanning er læreboka godt egnet for praksiskandidater som vil ta fagprøven som privatist etter minimum fem års praksis. Boka anbefales også for kompetanseutvikling og oppfrisking av kunnskap for etablerte tavlemontører eller hjelpearbeidere med lang praksis innen tavleproduksjon

«Tavlemontøren» er en etterlengtet lærebok for kompetanseutvikling i tavlebransjen og sikrer nyutdannede tavlemontører en ensartet, faglig ballast og den nødvendige helhetsforståelse som i dag kreves av en selvstendig elektrofagarbeider.

«Tavlemontøren» gis ut på  elforlaget  til skolestart høsten 2019.
I tillegg til en godt illustrert bok-utgave i A4 format blir boka også tilgjengelig som nettutgave som byr på en ekstra dimensjon gjennom beskrivende filmer og illustrerende animasjoner. Denne ligger på elbok.no.
Boka tilbys også gjennom BrettBoka (brettboka.no) som en pdf-løsning.

 

21.06.2019
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder, Tavleforeningen

Comodo SSL