FAGDAG for etterutdanning og oppdatering

- med fokus også på nødvendig tavlekompetanse

FAGDAG for etterutdanning og oppdatering

Lefdal Installasjon AS kvalifiserer seg for arbeid i tavler som viktig del av et elektrisk anlegg.

Fredag 14.juni kunne det nok være vanskelig å få tak i elektriker fra Lefdal. Dagen var for samtlige ansatte avsatt til intern faglig opplæring innen prioriterte aktuelle fagområder.


Lefdal Installasjon AS er sitt ansvar bevisst, og gjennom dette opplæringstiltaket sørger bedriften for at alt personell blir tilstrekkelig oppdatert på nye produkter og regelverk og dermed kvalifisert for arbeid i alle deler av forskjellige typer elektriske anlegg.

I tillegg til velvillige utstyrsleverandører, hadde Tavleforeningen i samarbeid med Elcor, gleden av å forelese for interesserte montører og prosjektledere med fokus på å formidle kunnskap om krav til tavler, arbeid i installerte tavler og bygging av mindre sikringsskap og styretavler.

Gjennom dette opplæringstiltaket setter Lefdal Installasjon fokus også på tavlene som et viktig hjerte i enhver installasjon. Det vitner om bevissthet på nødvendigheten av kompetanseutvikling for å kunne utføre alle arbeider på en kvalifisert måte og ivareta ansvaret for sikkerhetsnivået også i tavleanleggene.

I løpet av ca 4 effektive kurstimer kunne vi oppdatere fagmiljøet hos Lefdal Installasjon på følgende temaer:

  • Forskriftsuniverset for tavler
  • Tavlenormens struktur og prinsipper
  • Krav i Tavlenormen
  • Installasjon av tavler
  • Utvidelser og ombygging av tavler
  • Vedlikehold av tavler
  • Kvalifikasjonskrav og ansvar ved arbeid i installerte tavler
  • Opplæring av instruert personell

 

LefdalInstallasjon2

 

Nye tavler som leveres til nye eller eldre anlegg er i regelen utført og dokumentert i samsvar med gjeldende normer av tavleprodusenter med kvalifisert personell.

Eksisterende eldre tavler kan imidlertid være av variert kvalitet og har ofte et helt udokumentert sikkerhetsnivå på grunn av ukritiske endringer og utvidelser.

Tavleforeningen opplever imidlertid at installatører i økende grad tar ansvar og viser interesse for sikkerheten i tavleanleggene over tid og sikkerheten for eget personell.

Tavleforeningen berømmer Lefdal Installasjon AS for initiativ til kompetanseheving innen tavlefaget og håper installasjonsbransjen generelt følger det gode eksempel.

 

 

06.08.2019
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder TAVLEFORENINGEN

Comodo SSL