Gode markedsutsikter fremover

Tavlebransjen vil som de fleste andre næringer bli påvirket av konjunkturutviklingen i Norge.

Gode markedsutsikter fremover

Status i øyeblikket er at vi nå er inne i en moderat konjunkturoppgang og med utsikter for ytterligere vekst mot 2020. Denne forventningen bygger på at det er bedre tider internasjonalt og at det etter hvert vil investeres mer i petroliumsindustrien igjen her i landet.

Tavleforeningen har ikke gjennomgått Nelfos siste markedsrapport i detalj, men kan konstatere at klimarelaterte investeringer, økt elektrifisering og digitalisering i hele samfunnet vil få en positiv innflytelse for elektromarkedet generelt. Det forventes en vekst i elektromarkedet på 5% i 2018, 4% i 2019 og 3% i 2020.

 


Den sterkeste utviklingen er innen samferdsel og kraft-/energianlegg men redusert boligbygging gjør at elektroarbeider i bygg går tilbake i 2018. Prognoser tilsier at den vil stabilisere seg i 2019 og øke igjen i 2020.

Størst vekst er imidlertid forventet innen automasjonsarbeider. Inneværende år har en vekst på 9% mens prognosene for 2019 er 10% og for 2020 6%.

Med dette bakteppet kan tavlebransjen forvente stabilitet og vekst i sine markeder i kommende 2 år, kanskje med unntak av boligsegmentet.

Kilde: Nelfos markedsrapport nr.2 2018.


Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

 

Comodo SSL