Hvordan går det'a?

Gode utsikter til vekst også i tavlebransjen, … enn så lenge

Hvordan går det'a?

Som de fleste andre næringer blir også tavlebransjen påvirket av konjunkturutviklingen i Norge. Vi mangler dessverre statistikk og prognoser for det totale tavlemarkedet alene, men som viktig underleverandør til installasjons- og industri-markedet, er det relevant å skjele til Nelfos markedsstatistikker og prognoser som omfatter utviklingen innen både elektro og automatisering.

På tross av usikkerhet og uro i verdensøkonomien, peker pilene oppover for elektromarkedet i Norge, enn så lenge. Status i øyeblikket er at vi nå er inne i en konjunkturoppgang og med utsikter for ytterligere noe vekst mot 2020.

Tavleforeningen har ikke gjennomgått Nelfos siste markedsrapport (sept. 2019) i detalj, men kan konstatere at klimarelaterte investeringer, økt elektrifisering og digitalisering i hele samfunnet har en positiv innflytelse for elektromarkedet generelt. Det forventes en volumvekst i elektromarkedet, inkludert automatisering, på 6% i 2019, 2% i 2020 men 0% i 2021.

Vekstprognosen for automasjonsmarkedet alene er imidlertid hele 12% for inneværende år, 4% i 2020 og 2% i 2021.
Det er i hovedsak markedene innen petroleum, energianlegg og samferdsel som utgjør veksten for elektroarbeidene. Man ser imidlertid en svakere utvikling for nye boliger, som igjen kompenseres noe av litt økning av nye næringsbygg og et solid marked innen rehabilitering, ombygging og tilbygg i eksisterende bygningsmasse.

Det er naturlig at markedet for tavlebransjen i hovedtrekk vil følge utviklingen innen elektroinstallasjon og automatisering. Nelfos statistikk bør derfor være et interessant bakteppe når man ser på hvordan det står til i eget hus, hvilken omsetningsutvikling man har, hvilke markedsnisje man opererer i og hvilke grep man bør ta for videreutvikling av egen bedrift.

Kilde: Nelfos markedsrapport sept.2019

 

01.10.2019
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL