Korona – en utfordring også for tavlebransjen

Hvordan hindre smitte, ta vare på de ansatte og samtidig holde hjulene i gang?

Korona – en utfordring også for tavlebransjen

Elektrotavler er til for å beskytte mennesker, dyr, eiendom og utstyr. I disse korona-tider, og i overskuelig fremtid, er det tavleprodusentene som må beskyttes. Dette gjelder tavlemontører så vel som kontorpersonell i sitt daglige virke i tavleverkstedene eller ute på kritiske serviceoppdrag.

Enn så lenge er det fortsatt ordrereserve for mange. Forespørslene tokker inn, og bygg og anlegg holdes i gang. Tavlene et viktige biter i prosjektene, og det er viktig for tavlevirksomhetene å kunne fortsette produksjon og tilbudsgiving, under forutsetning av at det gjøres på en trygg måte.

For trygg og hensynsfull drift videre, må tavlevirksomhetene, som alle andre arbeidsplasser, ta smittefaren og situasjonen rundt Korona på største alvor. Hensyn og tiltak må omfatte ansatte, kunder og leverandører. Det må derfor iverksettes strenge rutiner og hygiene-tiltak på kontorene og i produksjonslokalet, og kommunikasjon med leverandører og kunder bør foregå ved hjelp av video- og telefonmøter.

Inspirert av informasjon som MCS Elektrotavler AS har lagt ut på sin hjemmeside, gjengis her konkrete råd og tiltak med oppfordring til etterfølgelse:

På ubestemt tid bør man ikke ta imot leverandører til møter i bedriften eller reise ut på fysiske kundebesøk. Det bør benyttes video- og telefonmøter. Kun samfunnskritiske serviceoppdrag bør gjennomføres, og det må legges en utvidet risikovurdering til grunn for planlegging og gjennomføring.
Internt må iverksettes strenge rutiner for å redusere smittefaren. Det bør også sendes en skriftlig informasjon til alle ansatte om hvordan man i denne tiden skal forholde seg til hverandre, til kundene og til leverandører.
Man må gjøre alt som er praktisk mulig for å unngå smittespredning.

Disse tiltakene bør iverksettes umiddelbart:

 • Sette ut dispensere med antibac på egnede steder.
 • Benytte Klorin for vask av spiserom og toaletter.
 • Be alle om å holde minst 1 meter avstand til hverandre. Det betyr at det jobbes kun 1 person pr. tavle.
 • Oppfordret alle som kan jobbe fra hjemmekontor om å gjøre det.
 • Be alle om at alle vasker hender før de går inn på arbeidsplass og når de kommer hjem.
 • Sette lunch- og kjøkkenordningen på pause og gå over til matpakke.
 • Dele opp spisepausene slik 1 meters avstand kan overholdes.
 • Lunsjrommet vaskes med Klorin mellom hver bespisning.
 • Be alle om å følge myndighetenes råd, som blant annet innebærer å:
  o holde hendene unna munn/ansikt
  o vaske og sprite hendene regelmessig.
  o unngå håndhilsning.
  o unngå kollektivtransport.
  o unngå unødvendige reiser.
  o unngå sosiale sammenkomster.
  o unngå å ta med barn på arbeidsplassen

Andre tiltak man bør be alle ansatte om å følge er:

 • å vaske og sprite hender etter bruk av kollegers verktøy.
 • å vaske og sprite hender etter bruk av fellesverktøy. Dette gjelder også PC’er og kaffemaskiner.
 • at hosting skjer i engangstørk eller i albuekroken. Engangstørk kastes umiddelbart.

Viktig tiltak for ansatte med symptomer
I tillegg skal ansatte som har symptomer på sykdommen (luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker) ikke komme på jobb, men informere arbeidsgiveren om forholdet. Det samme må gjelde dersom ansatte har pårørende hjemme som er i karantene.

Tavleforeningen oppfordrer alle tavlevirksomheter til å innføre viktige og nødvendige tiltak som bidrag til den nasjonale kollektive dugnaden, og som et trygt grunnlag for å holde hjulene i gang for å sikre leveranser og omsetning i en vanskelig tid.
Tiltakene er nødvendig for fellesskapet og for fortsatt drift av egen virksjomhet.

19.03.2020
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL