Kortreist kompetanse innen eltavler

Mange har behov for tavleteknisk kompetanse også ...

Kortreist kompetanse innen eltavler

Tavlefaget vedrører mange, enten man er tavleprodusent, installatør, maskinbygger, tilsynspersonell eller rådgivende ingeniør. Tavler utgjør en viktig del av elektriske anlegg og må planlegges og utføres iht gjeldende regelverk, i tillegg til å tilpasses det aktuelle sikkerhetsbehovet.

Tavleforeningen er en faglig interesseorganisasjon for tavlebransjen og andre med behov og interesser innen tavlefaget, og vår viktigste oppgave er faglig informasjonsarbeid og opplæring på ulike nivåer i et variert og spesialisert fag.

NETTKURS gir nye muligheter
Til tross for nedstenging og begrensninger i alt samfunns- og næringsliv, holder Tavleforeningen fortsatt kursarenaen åpen. Den digitale plattformen som byr på interaktiv kursdeltakelse fra arbeidsplass eller hjemmekontor, har gitt oss mulighet til å opprettholde kontinuitet i vårt innholdsrike kurstilbud. Den digitale arenaen gir imidlertid både kursdeltaker og kursarrangør også nye muligheter. På en effektiv og rasjonell måte tilbyr vi nå i tillegg en rekke kortere temakurs som kan velges på grunnlag av egne behov eller interesser.

 

Tavleskolen2020 1


Gjennom de siste månedene har Tavleforeningen trukket nyttige erfaringer ved gjennomføring av deler av kurstilbudet digitalt på nett. Erfaringene er gode, og deltakerne får belyst ønskede temaer etter behov, uten å måtte reise til sentrale kurssteder for dagslange kursopplegg. Fag- og temaopplæring blir enklere, mer rasjonell og kostnadseffektivere enn fysisk deltakelse sentralt. Opplæringstilbudet blir mer komplett og differensiert, og terskelen for deltakelse har blitt lavere for alle parter.

Eksempler på nettbaserte fagkurs som appellerer til mange deltakergrupper:

 • «Tavleskolen» - Opplæringsprogram for tavlemontører i samsvar med læreplan VG3 og læreboken Tavlemontøren
 • Tilsyn og vurdering av tavler
 • Tavlenormen NEK 439
 • Verifikasjon og dokumentasjon av tavler
 • Prosjektering av tavler

Eksempler på temaer som belyses i våre 2-timers temakurs på nett:

 • NEK 399 – med fokus på tavler i tilknytningspunkt og for videre distribusjon i bygg
 • NEK 400-landbruk – med fokus på tavlene• Innvendige skiller i tavler – FORM
 • Vedlikehold av tavler
 • Kvalifikasjonskrav
 • Tavler i Ex-soner
 • Maskintavler

Benytt tilbudet om prisgunstig, kortreist, og behovsrettet faglig oppdatering innen eltavler
Velkommen til NETTKURS, … uten munnbind!

Følg med på Tavleforeningens kursoversikt for annonsering og mer informasjon.

 

30.11.2020
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL