Nytt temahefte - for enklere tilgang til gode løsninger og metoder

Temperaturstigning i tavler

Nytt temahefte - for enklere tilgang til gode løsninger og metoder

Guide for verifikasjon av temperaturstigning i tavler.
Tavleforeningen ønsker å tilby temahefter med nyttig faglig innhold for våre medlemmer. Nytt temahefte er nå klart for distribusjon og omfatter temaet «Temperaturstigning i tavler». Heftet er ment som en guide for verifikasjon av temperaturstigning i tavler og omfatter følgende:

  • Alternative metoder for beregning av temperaturstigning i tavler med ett felt og merkestrøm som ikke overstiger 630A
  • Prinsippene for beregning av temperaturstigning i tavler med flere felt og merkestrøm som ikke overstiger 1600A
  • Prinsippene for verifikasjon av temperaturstigning ved sammenligning med testede tavleløsninger og bruk av systemleverandørens prosjekteringsanvisninger.

Temaheftet retter seg hovedsakelig mot tavleprodusenter og andre med ansvar for prosjektering, dimensjonering og dokumentasjon av styre- eller fordelingstavler. Formålet med heftet er å tilby et hjelpemiddel for tavleprodusenter som har ansvar for å sikre at termiske forhold i tavler ikke utvikler seg utover grenseverdiene i tavlenormen og at det ikke oppstår termiske feilsituasjoner med stort skadeomfang. Heftet blir distribuert som papirutgave til foreningens medlemmer. Temaheftet er også tilgjengelig her

Tavleforeningen oppfordrer våre medlemmer til sette fokus på termiske forhold i el-tavler og håper at temaheftet kan oppfattes som et hjelpemiddel og motivasjon for sikker og dokumentert tavleutførelse. Temaheftet er utarbeidet av Per Rapstad og Hans-Petter Nybakk.

Tavleforeningen ønsker å regelmessig kunne gi ut nye temahefter i henhold til behov og etterspørsel fra våre medlemmer. Hvis du har ønsker, ideer eller forslag til et nyttig temahefte fot tavlebransjen, er vi interessert i dine innspill.


28.09.2017
Hans-Petter Nybakk Faglig leder

Comodo SSL