Nytt temahefte: Skadeutbedring i tavler

Guide for vurdering av tiltak for skadeutbedring etter brann- eller vannskader i tavler

Elektrotavler skal ha en konstruksjon, utførelse og tåleevne som er tilpasset nettforholdene og forventet ytre påvirkning under normal drift. Når uforutsette uhell eller feil inntreffer, som ved lysbuekortslutning internt i tavlen, brann i bygninger, eksplosjon, vanninntrengning eller annen miljøforurensning, er dette ytre påvirkninger som kan påføre tavlene større eller mindre skader. Skader og annen påvirkning er svært varierende og ofte er det totale skadeomfanget vanskelig å kartlegge med sikkerhet.

Kravet til driftskontinuitet tilsier ofte at det må tas en rask og kvalifisert beslutning om rehabiliteringstiltak og hvordan tavler kan bringes tilbake til funksjonalitet og sikkerhetsnivå som før skadene oppsto.

Dette temahefte er ment å gi faglig informasjon om ulike skadeforhold i tavler og hvilke konsekvenser skadepåvirkningen kan få for videre drift. Heftet gir også råd og veiledning om hvilke forhold som skal legges til grunn for beslutning om utbedringstiltak, hvilke parter som er involvert i prosessen og hvilken kunnskap og fagkompetansen som kreves.

Som hjelpemiddel for risikovurdering og kartlegging av skadeomfanget, henviser temaheftet også til bruk av en sjekkliste som skal sikre at både synlige og mindre synlige skader kan bli definert som grunnlag for beslutning om hvilke utbedringstiltak som skal iverksettes.

Les temaheftet her!

Temahefte skadeutbedring forside

 

Comodo SSL