Smartinger går på tavlekurs

Nødvendig å kvalifisere seg for arbeid i tavler som viktig del av et elektrisk anlegg.

SmartLogo

Tavleforeningen opplever at installatører i økende grad viser interesse for sikkerheten i tavleanleggene over tid. Nye tavler som leveres til nye eller eldre anlegg er i regelen utført og dokumentert i samsvar med gjeldende normer av tavleprodusenter med kvalifisert personell. Eksisterende eldre tavler kan imidlertid være av variert kvalitet og har ofte et helt udokumentert sikkerhetsnivå.

Smart Elektro AS er sitt ansvar bevisst og sørger for at alt personell er tilstrekkelig kvalifisert for arbeid i alle deler av forskjellige typer elektriske anlegg. Tavleforeningen hadde nylig gleden av å holde kurs for interesserte montører og prosjektledere med fokus på å formidle kunnskap om arbeid i installerte tavler og bygging av mindre sikringsskap og styretavler.

-Dette er nødvendig for at vi skal kunne utføre alle arbeider på en kvalifisert måte og ivareta ansvaret for sikkerhetsnivået i tavlene også, sier Thor Bergli, daglig leder i Smart Elektro AS. -Tavlene er tross alt den viktigste delen i et elektrisk anlegg.

Smart2


I løpet av 4 effektive kurstimer kunne vi oppdatere fagmiljøet i Smart Elektro i følgende temaer:

  • Forskriftsuniverset for tavler
  • Tavlenormens struktur og prinsipper
  • Krav i Tavlenormen
  • Installasjon av tavler
  • Utvidelser og ombygging av tavler
  • Vedlikehold av tavler
  • Kvalifikasjonskrav og ansvar ved arbeid i installerte tavler
  • Opplæring av instruert personell.

Tavleforeningen berømmer Smart Elektro for initiativet til kompetanseheving innen tavlefaget og håper installasjonsbransjen for øvrig følger det gode eksempel.


15.05.2017
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL