Tavleforeningen på nett - en meningsfylt og nyttig skjermtid

Unntakstilstanden i samfunn og næringsliv har nesten blitt den nye normalen. Riktignok så vi i høst lyset i enden av tunnelen, men så var det bare et møtende tog. Restriksjonene kom tilbake.

Tavleforeningen på nett  - en meningsfylt og nyttig skjermtid

Vårt tradisjonelle Jule-Tavleforum måtte derfor avlyses nok en gang, til skuffelse for oss og mange påmeldte deltakere som så fram til et fysisk Tavleforum med toppaktuelt faglig og næringspolitisk innhold i tillegg til kollegial informasjonsutveksling.

Kursvirksomheten har gjennom året blitt gjennomført som nettkurs, og det er hyggelig å registrere alle positive tilbakemeldinger fra deltakere som fikk et forventet kompetansetilskudd på en rasjonell måte uten smitterisiko, høye reisekostnader og unødig tap av arbeidstid.

Det er også hyggelig å registrere at vi når stadig flere målgrupper med vårt kurstilbud.
Mange lærlinger har fått sin VG3-opplæring gjennom Tavleskolen Modul 1 og 2. I tillegg til de annonserte kursene har også noen fått gjennomført kursopplegget bedriftsinternt på storskjerm i eget møterom eller på egen PC. De øvrige fagkursene er flittig benyttet av tavleprodusenter, installatører, rådgivere, automasjonsbedrifter, maskinleverandører og tilsynspersonell.

Under pandemien har Tavleforeningen, ved nettbasert virksomhet, kunnet opprettholde sin status som en samlende faglig interesseorganisasjon og kompetanseressurs for tavleprodusenter, deres leverandører og andre beslektede virksomheter innen elektrobransjen.

Vi går inne i et nytt år med en omfangsrik kursmeny som allerede er tilgjengelig på foreningens kursoversikt og oppfordrer våre medlemmer, og andre med behov for tavlerelatert kunnskap, til å gripe mulighetene for kortreist informasjon og kompetansetilskudd.

Vi ses på skjerm i 2022!

God Jul og godt nytt år!

Hans-Petter Nybakk
Faglig leder, Tavleforeningen

Comodo SSL