Tilsyn og vurdering av eltavler

Velkommen til digitalt kurs 16. og 17. juni.

Tilsyn og vurdering av eltavler

Neste kurs om Tilsyn og vurdering av eltavler holdes 16. og 17. juni 2021.

Mer informasjon og påmelding

Benytt anledningen for oppgradering av kompetansen!

Kurset, sjekklisten og Håndboka må ses på et nyttig og viktig supplement til generell elektrokompetanse og annen opplæring for tilsyn og vurdering av elektriske anlegg.

Velkommen til nettkurs!

 

Har DU tilstrekkelig kompetanse for tilsyn og vurdering av eltavler?

Generelt har vi gode systemer og føringer for at elektriske installasjoner skal kunne tilstandskontrolleres, bygges om, utvides og vedlikeholdes for å opprettholde sikkerheten over tid, og for å dekke nye behov for driftskomfort. Ofte blir også dagens nye sikkerhetskrav innført ved rehabilitering eller ombygging av eldre installasjoner.                                                  

I tilsynssituasjonen, og ved kontroll av elektriske installasjoner, får tavlene dessverre ikke alltid samme fokus.
I eldre anlegg ser vi at tavlene tilstand ikke alltid blir løpende vurdert. I mangel av kvalifisert tilsyn får tavler utvidelser som ikke er tilstrekkelig risikovurdert, og mangel på service og vedlikehold gjør at tavlene har et udokumentert sikkerhetsnivå.

På grunnlag av dette vil eldre tavler ikke en gang tilfredsstille de sikkerhetskravene som gjaldt da anlegget ble levert, og det er grunn til å stille disse spørsmålene:

 • Hvorfor fanges ikke tavlenes tilstand opp over tid?
 • Hvorfor får ikke tavler samme rutinemessige tilsyn og vedlikehold som resten av installasjonen?
 • Har tilsynspersonell tilstrekkelig kunnskap om sikker tavleutførelse og regelverket for tavlene som viktige delene av installasjonen?

Tilsyn, vurdering og vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for elsikkerheten. Her har anleggseierne og tilsynsmyndighetene et viktig ansvar, og det er behov for kvalifisert fagpersonell for gjennomføring av tilstandskontroller og vurderinger. Forskrifter og normer gir føringer for hvilke kompetanse fagpersonell skal ha og hvilke metoder og kontrollpunkter som gjelder.

 

Opplæringstilbud for tilsyn av tavler

For å sette fokus på tavlene sikkerhetstilstand må tilsynspersonell også ha tilstrekkelig dedikert kunnskap om tavlekrav og regelverk. For dette formål tilbyr Tavleforeningen kurset «Tilsyn og kontroll av eltavler».

Kurset gir deltakerne tavlerelatert kompetanse og innføring i bruk av sjekklisten «Tavlesjekken» med tilhørende Håndbok. Sjekklisten er et egnet hjelpemiddel for en dokumentert tilstandskontroll som uttrykker tavlen tilstandsgrad i samsvar med NS2434. Sjekklisten kan benyttes for generell tilstandskontroll og i tillegg som dokumentert risikovurdering i samsvar med NEK 400-810 før utvidelser og ombygging av tavler.

For lett tilgjengelighet og for å nå viktige målgrupper for dette kurset på en rasjonell måte, tilbys kurset nå som nettkurs som gjennomføres på plattformen Zoom.

Erfaringen er over all forventning, og deltakerne bekrefter følgende i sine tilbakemeldinger:

 • Mye nyttig faglig input
 • Gode eksempler fra hverdagen
 • God hjelp til å hjemle feil og mangler
 • Godt utbytte av faglige diskusjoner i mindre grupper
 • God administrasjon og gjennomføring av kurset

Kurset har en bred appell, men anbefales spesielt for målgruppene

 • Tilsynspersonell
 • Rådgivere
 • Installatører
 • Bygg- og anleggseiere

09.02.2021
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL