Vet du hvor skapet skal stå?

Bruk av etasjefordelere i boligbygninger.

etasjeskille

NEK 399:2018 er på lufta, og REN har fulgt opp med et oppdatert REN-blad 4100. Så skulle man altså tro at alle føringer er tydelig lagt for tilknytningspunkt og distribusjon i bygg og boliger.


Men spørsmålene viser seg allikevel å være mange og i løpet av årets første to uker har mange tavleprodusenter reist spørsmålet:
I hvilke tilfeller og i hvilket omfang skal etasjefordelere etableres i boligbygninger?

Svarene fremgår relativt entydig av normen, og i kortversjon er svaret som følger:
I boligbygg med fire etasjer eller mindre er det ikke påkrevet å opprette etasjefordelere. Hvis ikke etasjefordelere benyttes, skal målerne plasseres i hovedtavla.
I boligbygg med fem etasjer eller mer skal det etableres etasjefordelere. Intensjonen i normen er at det etableres en etasjefordeler i hver etasje, men der det er hensiktsmessig, kan etasjefordeler også omfatte forsyning til tilstøtende etasjer.

For mer utfyllende svar og konkret eksempel på etasjefordelere som forsyner også til tilstøtende etasjer, klikk på link til et nylig utarbeidet FAQ-dokument. 

Les FAQ-dokument

 

Comodo SSL