NEK 439-A og C : 2024 er nå tilgjengelig på norsk

 Flere deler av NEK EN 61439-serien er nå oppdatert av IEC, og nå er NEK 439 del A og NEK 439 del C oppdatert og oversatt til norsk. Det vil også bli lansert en ny NEK 439 del B når delene i Bok B er oversatt, sannsynligvis i løpet av året.

Den norske oversettelsen av nye utgaver i IEC 61439-serien er strukturert på samme måte som tidligere utgaver og gis ut i 3 bøker for Del A, B og C, eller som lesbar utgave på nett.

Tavleforeningen oppfordrer tavleprodusenter til å anskaffe den nye norske versjonen og å sette seg inn i endringer, supplement og andre forhold som kan ha innflytelse for praksis for utforming av tavler.

Tavleforeningens kurs og informasjonstjeneste vil løpende bli oppdatert i samsvar med
NEK 439:2024.

 

Endringer i korte trekk

Ny versjon av tavlestandarden NEK 439 inneholder ikke tunge materielle endinger med vesentlig konsekvens for utførelse av tavler. Som eksempler på noen tekniske endringer kan nevnes:

 • Klargjøring av at diverse elektrisk utstyr/komponenter er prøvet i samsvar med de spesifikke produktstandardene, men når de er integrert i en tavle, skal innkorporeringen være i samsvar med IEC 61439-serien
 • Innføring av en ny betegnelse for redusert merkestrøm for utgående kretser som følge av gjensidig termisk påvirkning fra øvrige kretser i samme tavlefelt som belastes samtidig
 • Innføring av krav i forhold til DC-løsninger (bl.a. ved interne supplerende strømkilder)
 • Fornyet definisjon av beskyttelse mot sjokk i kasse I og klasse II tavler
 • Tilleggskrav for tavler i solcelleinstallasjoner
 • Presisering av beskyttelsesgraden ved Form-uførelse
 •  Presisering av typer komponenter som kan inngå i tavler for usakkyndig betjening
 • Nytt tillegg om tavler i en prosumer installasjon

 

Kort generell omtale

Del A – Generelle krav til og utforming lavspenningstavler og kanalskinnesystemer
NEK 439-A:2024 inneholder generelle krav til elektriske lavspenningstavler, inkludert spesifikke krav for tavler som skal betjenes av henholdsvis «sakkyndige personer» og «ikke-sakkyndig personer». Standarden danner basis for produksjon av elektriske lavspenningstavler, og er uunnværlig for tavleprodusentene. Del A inneholder standardene IEC 61439-1, 2 og 3 i norsk oversettelse og tilpassing.

Del C – Guide for spesifisering av tavler
I NEK 439 er det flere detaljer som må spesifiseres av brukeren eller innkjøperen for å kunne produsere en tavle som oppfyller brukerens behov og forventninger. Denne delen av NEK 439 identifiserer funksjoner og egenskaper som må avtales ved spesifisering av tavler.
Del C er en teknisk rapport som inneholder NEK IEC TR 61439-0.

 • en forklaring på tavleegenskapene og alternativene innenfor NEK 439-serien;
 • veiledning om hvordan man velger de passende alternativene og definerer egenskaper for hver enkelt bestillers behov;
 • hjelp til spesifisering av tavler

 

 

16.06.2024
Hans-Petter Nybakk
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.