Guide for vurdering av tiltak

Elektrotavler skal alltid ha en konstruksjon, utførelse og tåleevne som er tilpasset nettforholdene og forventet ytre påvirkning under normal drift. Når uforutsette uhell eller feil inntreffer, som ved lysbuekortslutning internt i tavlen, brann i bygninger eller eksplosjon, er dette påvirkning som kan forårsake store skader, ulemper og kostnader. Skader ved en eventuell brann i tavler er varierende og ofte er det totale skadeomfanget vanskelig
å definere konkret i forkant.

Les dette og flere av våre temahefter her!
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.