Et eksempel til etterfølgelse

I sin nye og veldekorerte bil rykker Enira ut på serviceoppdrag. Bilens dekor tilkjennegir firmanavn og identifiserer bedriften som tavleprodusent.

-Vi er stolte av være medlem i Tavleforeningen og ser på dette som et kvalitetstegn, både for oss selv og for å kunne formilde en profesjonalitet ut til våre kunder, sier daglig leder Poja Saleh.

-Gjennom Tavleforeningen får vi samlet tavlebransjen og delt nyttig informasjon og kompetanse både mellom tavlebyggerne, men også videre til myndigheter, rådgivende og våre kunder.
Saleh trekker også en sammenligning med Nelfo, som ved gjennomført bruk av sin logo, i mange år vært flinke til å bygge identitet og seriøsitet i installasjonsbransjen.

-Vi ønsker det samme som medlem av Tavleforeningen, sier Saleh, og oppfordrer tavlebransjen til å gå samme vei.

Tavleforeningen slutter seg til oppfordringen og ser fram til at en mer flittig bruk av foreningslogoen skal styrke tavlebransjens identitet og visjonen om å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje.

04.11.2021
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.