8. desember på Felix Konferansesenter, Oslo

Hovedtema på årets Tavleforum er «Nye krav til beskyttelse mot lysbuer i tavler».

Tavleforum har blitt et årlig arrangement med faglig fokus og høy aktualitet. Benytt Tavleforum som et selvfølgelig og lett tilgjengelig ledd i din løpende faglige utvikling! Tavleforum er også en verdifull møteplass for nettverksbygging.

Temaet lysbuesikkerhet har lenge vært et forsømt område i Norge, med unntak av olje- og gass-industrien som i mange år har hatt et strengt regelverk, med klare rutiner og tiltak for å redusere lysbuefarer i tavleanleggene, av hensyn til skadebegrensning og trygghet for personell

NEK 400 setter, i siste utgave, fokus på beskyttelse mot interne lysbuer i tavler. Tavleforum 2022 informerer Tavleforeningen om nye krav til vurdering av beskyttelsestiltak mot interne lysbuefeil i tavler.

 
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.