Visjon

 • Tavleforeningen skal arbeide for å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje.
   

Formål

 • Arbeide for at det produseres tavler basert på ansvarlighet, dokumentert fagkompetanse og kvalitet.
 • Være en samlende faglig bransjeorganisasjon for tavlebyggere, leverandører, rådgivere og andre aktører innen prosjektering, bygging og bruk av lavspenningstavler
 • Arbeide for tavlebyggerens status som selvstendige tekniske entreprenører med viktig spesialkompetanse
 • Arbeide for økt anerkjennelse av tavlefaget og likestilling med øvrige elektrofag, samt formalisering av kvalifikasjonskrav for tavlebyggere og tavlemontører
 • Arbeide for rekruttering til bransjen og synliggjøring av tavlemontørfaget i skoleverket
 • Være en nyttig ressurs i aktivt samarbeid og fellesorgan for prinsipielle faglige avklaringer mot myndigheter, bransjeorgan og beslektede elektromiljøer
 • Arbeide for en enhetlig praksis med hensyn til forståelse av myndighetskrav og gjeldende normer
 • Aktivt påvirke utviklingen innen bransjen ved å stille krav til våre medlemmer for å bedre elsikkerhetenTAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.